REJESTRACJA "SOLIDARNOŚCI"
17.04.1989

264

265

266