REJESTRACJA "SOLIDARNOŚCI"
17.04.1989





264

265

266