1. Na rozdrożu

2. Napięcie

3. Stocznia Gdańska.
Strajk 08.1980
Solidarni

4. Stocznia Gdańska.
Strajk 08.1988.

5. Anna Walentynowicz - pracownica Stoczni Gdańskiej została 7 sierpnia 1980 r. dyscyplinarnie zwolniona z pracy po 30 latach aktywności zawodowej (na 5 miesięcy przed emeryturą).
Faktycznym powodem zwolnienia przez dyrekcję była jej działalność w tworzących się na Wybrzeżu nielegalnych Wolnych Związkow Zawodowych. Jej sprawa stała się iskrą zapalną robotniczych protestów w Stoczni Gdańskiej i na Wybrzeżu w sierpniu 1980

6. Gdańsk Stocznia 08.1980 przed murem stoczni.
7. Gdańsk Stocznia 08.1980 Lech Wałęsa.
Przewodniczący prezydium Międzyzakładowego Kommitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980).

8. Gdańsk Stocznia 08.1980 Lech Wałęsa.
9. Gdańsk Stocznia 08.1980 Andrzej Gwiazda.
Członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980).

10. Gdańsk Stocznia 08.1980 Bogdan Lis
Wiceprzewodniczący prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej (sierpień 1980).

11. Gdańsk Stocznia 08.1980 Lech Wałęsa, Bogdan Lis.

12. Gdańsk Stocznia 08.1980 Bogdan Lis, Lech Wałęsa, Krzysztof Wyszkowski
13. Gdańsk Stocznia 08.1980 Brama nr 2 od strony Stoczni.
14. Gdańsk Stocznia 08.1980 Lech Wałęsa, brama nr 1.
15. Gdańsk Stocznia 08.1980 Lech Wałęsa na bramie nr 2
16. Gdańsk Stocznia 08,1980. Stół prezydialny.
Rzeźba pracownika Stoczni.

17. Gdańsk Stocznia 08.1980. Impas w negocjacjach rządu ze stoczniowcami. w drzwiach autobusu wicepremier Mieczysław Jagielski, w oknie autobusu Tadeusz Fiszbach - i sekretarz KW PZPR w Gdańsku.
18. Gdańsk Stocznia 08.1980. 21XTAK Robotnicy.
19. Gdańsk Stocznia 08.1980. Brama nr.2, od strony stoczni.
20. Gdańsk Stocznia 08.1980. Rozmowy strajkujących robotników z rodzinami.
21. Gdańsk Stocznia 08.1980. Mur Stoczni od strony ulicy.
22. Gdańsk Stocznia 08.1980. Lech Wałęsa na wózku akumulatorowym sprawdza teren strajkującej Stoczni.
23. Gdańsk Stocznia 08.1980. Lech Wałęsa na wózku przemawia do sympatyków strajku. 1-sza brama.
24. Gdańsk Stocznia 08.1980. Lech Wałęsa na wózku przemawia do sympatyków strajku. 1-sza brama.
25. Gdańsk Stocznia 08.1980 Przy bramie nr 2 od strony Stoczni.
26. Gdańsk Stocznia 08.1980. przed siedzibą Rady Zakładowej Stoczni Gdańskiej.
27. Gdańsk Stocznia 08.1980. Podczas mszy św.
28. Gdańsk Stocznia 08.1980. Podczas mszy św.
29. Gdańsk Stocznia 08.1980. przed bramą nr.2 od strony miasta
30. Gdańsk Stocznia 08.1980. Drukarnia w Stoczni. Wydano w niej, między innymi 13 numerów Biuletynu Informacyjnego w sierpniu.
31. Gdańsk Stocznia 08.1980 Lech Wałęsa i ksiądz Henryk Jankowski. Brama nr.2
32. Gdańsk Stocznia 31. 08.1980. Sala BHP na terenie Stoczni. W środku - Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski idą do stołu prezydialnego, gdzie podpiszą porozumienie.
33. Gdańsk Stocznia 31. 08.1980. Sala BHP na terenie Stoczni. Tuż przed podpisaniem porozumień sierpniowych. w środku - Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski
34. Gdańsk Stocznia 31.08.1980. Sala BHP. Podpisanie Porozumień. Lech Wałęsa przewodniczący NSZZ Solidarność i wicepremier Mieczysław Jagielski
35. Gdańsk Stocznia 31. 08.1980. Sala BHP na terenie Stoczni. Lech Wałęsa podpisuje porozumienia sierpniowe.
36. Gdańsk Stocznia 31. 08.1980. Sala BHP na terenie Stoczni. Podpisanie porozumień sierpniowych. Podpisali - Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski. z prawej Tadeusz Fiszbach.
37. Gdańsk Strajk 31.08.1980. Radość zwycięstwa. Lech Wałęsa niesiony na rękach stoczniowców.
38. Gdańsk Stocznia 31.08.1980. Lech Wałęsa ogłasza mieszkańcom Gdańska zakończenie Strajku. Brama nr.2
39. Gdańsk 1.09.1980. godz.7.20 rano. W mieszkaniu p.p. Wałęsów. Żona Danuta i synowie. Śniadanie. Za chwilę Lech Wałęsa po raz pierwszy pojedzie do pracy jako Przewodniczący NSZZ Solidarność.
40. Gdańsk 1.09.1980. godz.8.00 rano. Pierwsza siedziba NSZZ Solidarność. ul. Marchlewskiego 13.

41. Gdańsk 08.1980r. Krzyż upamiętniający poległych w 1970 roku. W tym miejscu 16.12.1980r. postawiono Pomnik Ofiar Grudnia
1970 roku.

42. Gdańsk. 16.12.1980. Odsłonięcie Pomnika Ofiar Grudnia
1970 roku. Przemawia Lech Wałęsa.

43. Warszawa 23 maja 1981. Spotkanie z okazji rozwiązania "biuletynu Informacyjnego KOR". Od lewej: Katarzyna Karpińska, Wojciech Ostrowski, Jan Tomasz Lipski, Seweryn Blumsztajn, Joanna Szczęsna, Mieczysław Grudziński, Jan Walc, Janusz Przewłocki, Elżbieta Regulska, Jan Strękowski, Maria Zozula.
44. Warszawa 23.05.81. Spotkanie z okazji rozwiązania "Biuletynu Informacyjnego KOR". Przemawia Jerzy Zieleński, dziennikarz, pierwsza znana samobójcza ofiara Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku.
45. Warszawa 25 maja 1981. Marsz protestacyjny studentów od koś. św.Anny do Grobu Nieznanego Żołnierza pod hasłem "Uwolnić więźniow politycznych".
46. Warszawa. 25 maja 1981. Marsz protestacyjny studentow do Grobu Nieznanego Zolnierza.
47. Warszawa 31 maja 1981. Pogrzeb ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego przed koś. Wizytek.
48. Warszawa 31 maja 1981. Pogrzeb księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. przed kościołem Wizytek. Za trumną najbliższa rodzina, następnie delegaci Rządu z Mieczysławem Rakowskim, dalej przedstawiciele opozycji z Lechem Wałęsą
49. Warszawa 31 maja 1981. Pogrzeb księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości na pl.Zwycięstwa. Msza odprawiona została przy tym samym ołtarzu, przy którym mszę św. celebrował Papież Jan Paweł II podczas swej i pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu
1979 roku.

50. Warszawa Pl. Defilad. 1981. Reklama filmow "Człowiek z Żelaza" Andrzeja Wajdy i "Szarża" Krzysztofa Wojciechowskiego.
51. Łomża 16.06.1981. Czesław Miłosz.
52. Radom 25 czerwca 1981. Uroczystości w 5. rocznicę wydarzeń "Radomskiego Czerwca"
53. Ossów 16.08.1981. Odsłonięcie pomnika ks. Ignacego Skorupki. Ks. I. Skorupka zginął 14.08.1920 w bitwie pod Warszawą.
54. Warszawa 16.08.1981 "Zakaz skrętu w lewo" - blokada ronda przez władze. Róg Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej.
55. Warszawa 16.08.1981 "Zakaz skrętu w lewo" - blokada ronda na skrzyżowaniu ul.Marszalkowskiej i Alej Jerozolimskich. Milicjanci zablokowali rondo aby uniemożliwić demonstrantom przejście pod gmach KC PZPR.
56. Warszawa 16.08.1981. Blokada ronda na skrzyzowaniu ul. Marszalkowskiej i Al. Jerozolimskich.
57. Skrzydła prawa PRL.
58. Ursus k/ W-wy. XI.1981. Zakłady mechaniczne Ursus. Prezydium akcji protestacyjnej. Od lewej: Andrzej Jordan,Mirosław Odonowski, Zbigniew Bujak, Henryk Wujec, Wiktor Kulerski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Łojek, Andrzej Worobieda. Jan Narożniak aresztowany 21.12.1980 za kolportowanie tajnej instrukcji Prokuratury Generalnej dla prokuratorów wojewódzkich na temat traktowania opozycji. Zwolniony w wyniku poręczenia Stefana Bratkowskiego. W maju 1982 podczas akcji legitymowania na Żoliborzu zostaje postrzelony w czasie ucieczki. Trafia do szpitala przy ul. Banacha w W-wie, skąd zostaje uwolniony przez grupę działaczy Solidarności.
59. Warszawa XI.1981. Jan Narożniak - po uwolnieniu. w mieszkaniu Ewy Milewicz. w głębi Anka Kowalska, Jacek Bierezin, na dole Zyta Oryszyn.
60. Portrety 9 górników poległych 17.XII.1981 w kopalni Wujek: Bogusław Kopczak, Jan Stawisiński, Józef Czekalski, Józef Giza, Joachim Gnida, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Andrzej Pelka. Obrazy namalowała Halina Eysymont.
61. Warszawa Sylwester 1981/1982. Mieszkanie Tadeusza Kaczyńskiego ( muzyka ).
62. Warszawa koś. św. Marcina 03.1982. Paczki dla internowanych.
63. Warszawa koś. św. Marcina 03.1982. Paczki dla internowanych.
64. 1 maja 1982, Warszawa. Pochód opozycji. Rynek Nowego Miasta.
65. 1 maja 1982, Warszawa. Pochód środowisk opozycyjnych. ul. Świętojańska.
66. 3 maja 1982, Warszawa. Barykada Ul.Freta.
67. 3 maja 1982, Warszawa. Barykada Ul.Freta.
68. Powązki, cmentarz. Dolinka Katyńska. 1.08.1982.
69. Powązki, cmentarz. Dolinka Katyńska. 1.08.1982. Harcerze przy grobie Aleksandra Kamińskiego.
70. Powązki, cmentarz. Pomnik Ofiar Katynia wg projektu Adama Myjaka i Janusza Pastwy wykonany 1981-82. Napis na tym pomniku brzmi: "Żołnierzom polskim spoczywajacym w ziemi katyńskiej". Napis na pomniku nie uzyskał zgody władz i w 1985 postawiono pomnik z napisem, że mordu w Katyniu dokonali hitlerowcy. Jednak w 1989 roku napis ten zastąpiono pierwotnym napisem.
71. Powązki, cmentarz. Dolinka Katyńska. Pomnik stanął, ale miał napis mowiący, że mord w Katyniu to zbrodnia hitlerowców. Zmieniono to dopiero w 1989 r.
72. Warszawa. Mur Cytadeli. Wystawa walizkowa. XI.1982 Wystawa ta zawierała kilkadziesiąt małych obrazów, które można było przenosić w różne miejsca w kraju i pokazywać w zamkniętych pokazach.
73. Warszawa. X.1982. Stan wojenny. w tym czasie, ta część artystów, która nie zadeklarowała się po stronie władzy, nie mogła (i nie chciała) korzystać z sieci oficjalnych, państwowych salonów i biur wystaw. Artyści ci twórczość swoja prezentowali w prywatnych mieszkaniach, na "wystawach na płocie" czy też - w przypadku prac wymiarowo niewielkich - na wystawach objazdowych tzw. "walizkowych". Działalność drugiego obiegu była bardzo aktywna.
74. Warszawa XI.1982. "Wystawa na płocie" pokaz obrazów Marka Sapetto w czasie stanu wojennego.
75. Krzyże brzozowe - "Sierpień"
76. Zespół redakcyjny Polityki.
1978. Zespół ten uległ w dużym stopniu podziałowi politycznemu po 1980 roku. na zdjęciu: Jan Bijak, Irena Chmielewska, Tad.Drewnowski, Wiesław Dubicki, Wanda Falkowska, Dariusz Fikus, Woj. Giełżynski, Bożena Borska, Wiesława Grochola, Maciej Iłowiecki, Kazimierz Koźniewski, Hanna Krall, Adam Krzemiński, Jacek Maziarski, Andrzej Mozołowski, Barbara Olszewska, Tad. Pasierbiński, Daniel Passent, Aleks.Paszyński, Michal Radgowski, Mieczysław Rakowski, Robert Sobczyński, Lech Stefański, Anna Strońska, Zyg.Szeliga, Jerzy Urban, Marta Wesołowska, Andrzej K.Wróblewski, Henryk Zdanowski.

77. Warszawa 1985. Złamany krzyż brzożowy przy koś. St. Kostki. Projekt Jerzego Kaliny.
78. Warszawa luty 1984. Kwietny krzyż przy kościele Wizytek.
79. Papież, Warszawa czerwiec 1983. Krzyż kwietny przy kościele św. Anny.
80. Papież. Warszawa czerwiec 1983.
81. Papież. Częstochowa 1983.
82. Papież. Katowice 1983.
83. Papież Warszawa czerwiec 1983. Ołtarz na Stadionie X-lecia.
84. Papież. Wrocław 1983.
85. Papież. Gdańsk-Zaspa 1987.
86. Papież. Gdańsk-Zaspa 1987 - Krzyże wieńczące ołtarz.
87. Papież. Gdańsk-Zaspa 1987 - Ołtarz, część tylna.
88. Papież. Gdańsk-Zaspa 1987 - msza święta.
89. Papież. Gdańsk-Zaspa 1987 - homilia przy ołtarzu-statku.
90. Papież. Gdańsk-Zaspa 1987. Tłum wiernych podczas mszy.
91. Papież. Gdynia 1987.
92. Papież Lublin-Czuby czerwiec 1987. Młodzi księża w oczekiwaniu na wyświęcenie przez Ojca Świętego.
93. Papież Tarnów czerwiec 1987. Wierni.
94. Papież Częstochowa czerwiec 1987.
95. Papież Tarnów czerwiec 1987. Oczekiwanie na przybycie Jana Pawła II.
96. Papież Tarnów czerwiec 1987. Oczekiwanie na przybycie Jana Pawła II.
97. Papież Tarnów czerwiec 1987. Kolejka do polowej toalety.
98. Papież Tarnów czerwiec 1987. Oczekiwanie na przybycie Jana Pawła II.
99. Papież Tarnów czerwiec 1987. Oczekiwanie na przybycie Jana Pawła II.
100. Papież Warszawa kościoł św. Krzyża. Czerwiec 1987. Przedstawiciele środowisk twórczych podczas spotkania z Ojcem Świętym.
101. Papież Warszawa czerwiec 1987. Przy zbiegu ulic Żytniej i Żelaznej w Warszawie w oczekiwaniu na przejazd Ojca Świętego.
102. Warszawa czerwiec 1983. Wystawa ZNAK KRZYŻA w kościele na Żytniej. z lewej prace Stefana Gierowskiego z prawej Juliana Raczki.
103. Warszawa. Zygmunt Mycielski, laureat nagrody kulturalnej Solidarności za 1986 r.
104. Warszawa maj 1985. Wystawa OBECNOŚĆ Wawrzyszew. Mała rzeźba Ryszarda Wojciechowskiego
105. Warszawa 1985. Rzeźba Witolda Masznicza.
106. Warszawa czerwiec 1983. Wystawa ZNAK KRZYŻA w kościele na Żytniej.
107. Wrocław Ostrów Tumski kościół św. Marcina. Maj 1985. Wystawa sztuki. w środku stoją: ks. Andrzej Przekaziński - dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Warszawie i Marek Roztworowski.
108. Warszawa 1986. Rzeźba ludowa, przedstawiająca księży męczennikow - Maksymiliana Marię Kolbego i ks. Jerzego Popieluszkę.
109. Warszawa 1987. Scena ze sztuki "De profundis clamo" w reżyserii Ewy i Andrzeja Przybylskich. Teatr "Kerygmat" z Suwałk.
110. Warszawa kościół na Żytniej. WIECZERNIK Ernesta Brylla w reż. Andrzeja Wajdy. Od lewej: Piotr Machalica, Olgierd Łukaszewicz, Xxxxx Xxxxxxx, Krystyna Janda, Maciej Orłoś.
111. Warszawa Andrzej Wajda i ks. Wiesław Niewęgłowski. Marzec 1984.
112. Warszawa. Kościół na ul. Żytniej. Wystawa OBECNOŚĆ. Fragment pracy OSTATNIA WIECZERZA Jerzego Kaliny
113. Praca Jerzego Kaliny - symboliczny grób ks. Jerzego Popiełuszki. Krakow-Mistrzejowice. Luty 1985.
114. Grób Wielkanocny wg projektu Jerzego Kaliny. Warszawa, kościół św. Stanislawa Kostki 1985.
115. Warszawa Powązki. 1982 Ks. Jan Zieja przemawia nad grobem Henryka Kuronia, ojca Jacka Kuronia.
116. Pogrzeb Grzegorza Przemyka (18 lat), pobitego śmiertelnie 12 maja w komisariacie MO na ul.Jezuickiej. przed kościołem św. St. Kostki. Warszawa,
19 maja 1983.

117. Pogrzeb Grzegorza Przemyka (18 lat), pobitego śmiertelnie 12 maja w komisariacie MO na ul.Jezuickiej. w drodze na cmentarz. Warszawa,
19 maja 1983.

118. Pogrzeb Grzegorza Przemyka (18-lat,) pobitego śmiertelnie 12 maja w komisariacie MO na ul.Jezuickiej. Przy trumnie matka Grzegorza Barbara Sadowska i ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa Powązki,
19 maja 1983.

119. Pogrzeb Grzegorza Przemyka (18 lat), pobitego śmiertelnie 12 maja w komisariacie MO na ul.Jezuickiej. w drodze na cmentarz. Trumnę Przemyka niosą koledzy. Warszawa,
19 maja 1983.

120. Pogrzeb Grzegorza Przemyka (18 lat), pobitego śmiertelnie 12 maja w komisariacie MO na ul.Jezuickiej. Warszawa,
19 maja 1983.

121. Pogrzeb Grzegorza Przemyka (18 lat), pobitego smiertelnie 12 maja w komisariacie MO na ul.Jezuickiej. na zdjęciu: ks. Jerzy Popiełuszko i matka Grzegorza Barbara Sadowska. Warszawa,
19 maja 1983.

122. Barbara Sadowska dwa lata przed smiercią. Październik 1984.
123. Pogrzeb Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka (wspólny grób matki i syna). Warszawa Powązki 6 października 1986.
124. Warszawa, kościół św. St. Kostki. 1984. Wierni przed kościołem podczas Mszy za Ojczyznę.
125. Ksiądz Jerzy Popiełuszko udziela chrztu Łukaszowi, synowi Magdaleny i Macieja Zembatych. Warszawa, 1984
126. Ksiądz Jerzy Popiełuszko - msza święta. Od lewej - misjonarz z Nowej Gwinei, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Stanisław Małkowski. Kościół św. St. Kostki w Warszawie.
127. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w kościele św. St Kostki w Warszawie.
128. Ksiądz Jerzy Popiełuszko Spotkanie na plebanii kos. St. Kostki. 08.1984 Od lewej: Anna Szaniawska, Klemens Szaniawski, Seweryn Jaworski, ks. Jerzy Popieluszko, NN.
129. Ksiądz Jerzy Popiełuszko Warszawa, kościół św. St. Kostki. w oczekiwaniu na  wyjaśnienie losu ks. Jerzego Popiełuszki. X.1984.
130. Ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawia mszę św. na balkonie kościoła św. St. Kostki.
131. Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie żyje!
132. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 26.08.1984
133. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dopiero w 1988 roku MSW oddało Kościołowi osobiste rzeczy księdza Jerzego Popiełuszki, które miał na sobie i przy sobie w chwili popełnienia morderstwa, m.in. sutannę.
134. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dopiero w 1988 roku MSW oddało Kościołowi osobiste rzeczy księdza Jerzego Popiełuszki. w czasie fotografowania tych przedmiotów znalazłem w podkoszulce księdza kawałek jego skóry z włosami o średnicy ok.3cm.
135. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dopiero w 1988 roku MSW oddało Kościołowi osobiste rzeczy księdza Jerzego Popiełuszki.
136. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa. Msza w intencji odnalezienia księdza Jerzego Popiełuszki celebrowana przez ks. prymasa Józefa Glempa w kościele św. St. Kostki. 13-XII-1983
137. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa koś. św. St. Kostki. Msza w intencji odnalezienia księdza Jerzego Popiełuszki celebrowana przez ks. prymasa Józefa Glempa w kościele św. St. Kostki. 13-XII-1983
138. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa XI.1984. Bracia księdza Jerzego Popiełuszki: Józef (z lewej) i Stanisław (z prawej) oraz kierowca księdza Jerzego - Waldemar Chrostowski (w środku).
139. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa, XI.1984. Kuchnia w mieszkaniu księdza Jerzego Popiełuszki przy ul. Chłodnej 5. na karteczce wykaz lekarstw, których używał ksiądz Jerzy: Catergan, Cholestil, Metoclopramid, Pramolan, Grealcid, witamina B-12, Citropepsin.
140. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa, 1984. Grób księdza Jerzego Popiełuszki na terenie kościoła św. St. Kostki.
141. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa, 1984. Grób księdza Jerzego Popiełuszki na terenie kościoła św. St. Kostki (stan z 1984 r.).
142. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Grób księdza Jerzego Popiełuszki na terenie kościoła św. St. Kostki (stan z 1985 r.).
143. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Warszawa 1989 r. Grób księdza Jerzego Popiełuszki na terenie kościoła św. St. Kostki. Ostateczna forma grobu zaprojektowana przez Jerzego Kalinę...
144. Warszawa Powązki. Fragment tablicy ku czci pomordowanych w Katyniu. Elewacja kościoła św. Karola Boromeusza.
145. Warszawa Powązki, maj 1986. Ksiądz prałat Stefan Niedzielak celebruje mszę św. za poległych na Wschodzie, kościół św. Karola Boromeusza. z lewj strony - wysoki w okularach Antoni Pajdak (1899-1988) - jeden ze skazanych w "procesie szesnastu" w Moskwie (5 lat więzienia, potem 5 lat zsyłki na Syberie), legionista, w czasie okupacji członek Krajowej Rady Ministrow, członek KSS KOR.
146. Ksiądz prałat Stefan Niedzielak celebruje mszę św. za poleglych na Wschodzie, kościół św. Karola Boromeusza. Warszawa Powązki, maj 1986.
147. Pogrzeb księdza prałata Stefana Niedzielaka, który został zamordowany na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza przez "nieznanych sprawców". Warszawa Powązki, 26.01.1989.
148. Ks. Stanisław Suchowolec w trumnie. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach we własnym mieszkaniu na terenie swej parafii. Był to pożar. Nie ujęto sprawców. Białystok, 26.01.1989.
149. Jan Strzelecki na kilka dni przed tragiczną, niewyjaśnioną śmiercią. Czerwiec 1988.
150. Demonstracja 1 majowa opozycji, ul. Stołeczna. 1985r, Warszawa.
151. Warszawa Żoliborz. Boże Ciało 06.1985.
152. Po amnestii dla więźniow politycznych. Spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. Stefan Bratkowski wita Zbigniewa Bujaka (z brodą). 19-IX-86.
153. Po amnestii dla więźniow politycznych. Spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. Od lewej - Jacek Kuroń, Konrad Bieliński, Anna Walentynowicz, Henryk Wujec, ks. Jan Zieja.
19-IX-86.

154. Ksiądz Jan Zieja. 1986.
155. Po amnestii dla więźniow politycznych. Spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. Ksiądz Jan Zieja i Adam Michnik.
19-IX-86.

156. Po amnestii dla więźniow politycznych. Spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. Od lewej Konrad Bieliński, Zbigniew Bujak, Andrzej Wajda, Adam Michnik.
19-IX-86.

157. Po amnestii dla więźniow politycznych. Spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. W środku Wojciech Ziembiński.
19-IX-86.

158. Po amnestii dla więźniow politycznych. Spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. Aniela Steinsbergowa, Janusz Przewłocki (z lewej) i Bogdan Borusewicz.
19-IX-86.

159. Warszawa. Międzynarodowe sympozjum pokojowe "Wolność i Pokój", Kościół Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej.
7-9 maja 1987.

160. Warszawa. Międzynarodowe sympozjum pokojowe "Wolność i Pokój", Kościół Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej.
7-9 maja 1987.

161. Warszawa. Międzynarodowe sympozjum pokojowe "Wolność i Pokój", Kościół Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej.
7-9 maja 1987. Prowadzi Jacek Szymanderski.

162. Warszawa. Międzynarodowe sympozjum pokojowe "Wolność i Pokój", Kościół Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej.
7-9 maja 1987.

163. Warszawa. Międzynarodowe sympozjum pokojowe "Wolność i Pokój". Ksiądz Wojciech Czarnocki, proboszcz Kościoła Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej w Warszawie i ksiądz prałat Teofil Bogucki (z mikrofonem), proboszcz parafii Kościoła Św. Stanisława Kostki w Warszawie przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki. W głębi z prawej - Piotr Ikonowicz!?. 8 maja 1987
164. Spotkanie Zbigniewa Brzezińskiego z dziennikarzami niezależnymi w mieszkaniu Anny Borkowskiej. Warszawa
17 maja 1987.

165. Spotkanie Zbigniewa Brzezińskiego z dziennikarzami niezależnymi w mieszkaniu Anny Borkowskiej. na podłodze od lewej - Jacek Maziarski, Jacek Fedorowicz, Andrzej Roman, Wojciech Giełżyński, Klemens Szaniawski; na krzesłach od lewej - Aleksander Paszyński, Maciej Iłowiecki, Dariusz Fikus, Ernest Bryll, Jacek Syski, Maciej Łukasiewicz.
17 maja 1987.

166. Spotkanie Zbigniewa Brzezińskiego z dziennikarzami niezależnymi w mieszkaniu Anny Borkowskiej. na podłodze od lewej - Eligiusz Lasota, Agnieszka Wróblewska, Roma Bratkowska, Jacek Maziarski, Jacek Fedorowicz; na krzesłach od lewej - Jan Strzelecki, Leszek Sankowski, Aleksander Wieczorkowski, Ryszard Kapusciński, Anna Borkowska. 17 maja 1987.
167. Wiceprezydent USA George Bush i Lech Wałęsa na balkonie kościoła św. Stanisława Kostki. Warszawa 28.9.1987.
168. Wiceprezydent USA George Bush i rodzice księdza Jerzego Popiełuszki przy jego grobie na terenie kościoła św. Stanisława Kostki. Warszawa 28.9.1987.
169. Wiceprezydent USA George Bush i rodzice księdza Jerzego Popiełuszki przy jego grobie na terenie kościoła św. Stanisława Kostki. Warszawa 28.9.1987.
170. Warta honorowa żołnierzy USA przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki w czasie wizyty wiceprezydenta George'a Busha. Warszawa 28.9.1987.
171. Toast w ambasadzie USA z okazji pobytu w Warszawie wiceprezydenta George'a Busha. Z lewej gen. Wojciech Jaruzelski. 10.6.1989.
172. Marek Łatynski. Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia "Wolna Europa". Warszawa 08.1989.
173. Jan Nowak-Jeziorański. Od lewej: Jerzy Kumaniecki, Andrzej Roman. W mieszkaniu J.K.Falewicza. Warszawa. 30.08.1989.
174. Wiec przed Pomnikiem Bohaterow Getta Warszawskiego w 45 Rocznicę Powstania. 16.4.1988.
175. Wmurowanie aktu erekcyjnego tablicy upamiętniającej "Marzec 68", na terenie UW. (z kielnią Zbigniew Bujak - z lewej w czapce Maciej Jankowski). Warszawa 8.3.1981.
176. Obchody 20 rocznicy "Marca 68" na UW. Kwiaty składa rektor UW prof. Grzegorz Białkowski. W-wa 8.3.1988.
177. Pierwsza, oficjalna Akademia w 20 rocznicę "Marca 68", na UW. Od lewej: Czesław Bobrowski, Władysław Krajewski, Włodzimierz Siwiński, Jerzy Pniewski, Grzegorz Białkowski, Witold Kusiński, Antoni Maczak, Henryk Samsonowicz, Jerzy Szacki. Warszawa 8.3.1988.
178. Rektor UW prof. Grzegorz Białkowski przemawia do wiecujących pracowników administracji UW.Warszawa 8.3.1988.
179. Demonstracja pierwszomajowa przed kościołem St. Kostki. Atak MO i SB. Warszawa 1.5.1988.
180. Demonstracja pierwszomajowa przed kościołem St. Kostki. Atak MO i SB. Warszawa 1.5.1988.
181. Demonstracja pierwszomajowa przed kościołem St. Kostki. Atak MO i SB. Warszawa 1.5.1988.
182. Demonstracja pierwszomajowa przed kościołem St. Kostki. Warszawa 1.5.1988.
183. Demonstracja pierwszomajowa przed kościołem St. Kostki. Atak MO i SB. Warszawa 1.5.1988.
184. Strajk studentów UW. Warszawa, 5.5.1988
185. Strajk okupacyjny na UW. Warszawa 5.5.1988.
186. Przekazanie wydawnictw niezależnych Bibliotece UW. 1988r. Od lewej: Grzegorz Boguta, Wiktor Kulerski, Jerzy Siedlecki, Jadwiga Krajewska (dyr. BUW ), Stanisław Kamiński, Zofia Kuratrowska, Kazimierz Dziewanowski.
187. Wiec na UW z okazji 21 rocz. "Marca 68". Przemawia rektor UW prof. Grzegorz Białkowski. Warszawa 8.3.1989.
188. Wiec na UW z okazji 21 rocz. "Marca 68". Warszawa 8.3.1989.
189. Blokada ul. Nowy Świat podczas manifestacji warszawskich studentów. Warszawa 21.3.1989.
190. Protest młodzierzy przeciwko monopolowi ZHP przed PKiN. Warszawa 20.4.1989.
191. Wiec studentów na Placu Zamkowym z okazji wyborów do Rady Narodowej. Warszawa,
19.06.1988.

192. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Strajkujący stoczniowcy przed bramą główną (brama nr.2). Gdańsk 08.1988.
193. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
194. Lech Wałęsa podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
195. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
196. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
196. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
197. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
198. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
199. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
200. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Spowiedź święta. Gdańsk 08.1988.
201. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.
202. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa. Gdańsk 08.1988.
203. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Przed Pomnikiem Ofiar Grudnia
1970. w koszuli w krate Jacek Merkel - przewodniczący MKS, na prawo (w krawacie) Alojzy Szablewski - przewodniczący komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej. Gdańsk 08.1988.

204. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Kraków-Mistrzejowice.
25-28.08.1988.

205. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Przemawia Jan Plater-Gajewski. Kraków-Mistrzejowice.
25-28.08.1988.

206. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Spotkanie delegacji węgierskiej z Jackiem Kuroniem. Kraków-Mistrzejowice.
25-28.08.1988.

207. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Msza święta. Kraków-Mistrzejowice.
25-28.08.1988.

208. Uroczystosc poświęcenia symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele Jezuitów w Łodzi. XII.1984.
209. 70 rocznica odzyskania niepodległości Kościół Jezuitów. Ksiądz Stanisław Miecznikowski wygłasza kazanie. Łódź 13.11.1988.
210. 70 rocznica odzyskania niepodległości Kościół Jezuitów. Msza święta i odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy poległych w walkach o niepodległość. Łódź 13.11.1988.
211. 70 rocznica odzyskania niepodległości Kościół Jezuitów. Łódź 13.11.1988.
212. Telewizyjna rozmowa przewodniczącego OPZZ Alfreda Miodowicza i przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy. Warszawa 30.11.1988.
213. Telewizyjna rozmowa przewodniczącego OPZZ Alfreda Miodowicza i przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy. Warszawa 30.11.1988.
214. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej. Od lewej przy stole: Andrzej Wielowiejski,Bronisław Geremek, Lech Wałęsa, Leszek Kołakowski (gość), Tadeusz Mazowiecki. na dole z prawej: Gustaw Holoubek. Warszawa 18.12.1988.
215. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej. Warszawa 18.12.1988.
216. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. m.in: Witold Lutosławski, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Zofia Kuratowska. Warszawa 12.3.1989.
217. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Przemawia Lech Wałęsa. przy stole: Jacek Moskwa, Andrzej Stelmachowski, Bronisław Geremek. w głębi m.in. Andrzej Szczepkowski, Andrzej Łapicki, Mieczysław Gil. Warszawa 8.4.1989.
218. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Przerwa na posiłek. Od lewej: Zofia Kuratowska, Roma Bratkowska, Stefan Bratkowski, Ryszard Kapuścinski. Warszawa 18.12.1989.
219. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Przerwa na posiłek. Maja Komorowska i Gustaw Holoubek. Warszawa 18.12.1989.
220. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Przerwa na posiłek. Lech Wałęsa, Krzysztof Śliwinski, Bronisław Geremek. Warszawa 18.12.1989.
221. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Przerwa na posiłek. Andrzej Wajda i Adam Michnik. Warszawa 18.12.1989.
222. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. 0d lewej: Jan Lityński, Adam Michnik (tyłem), Jacek Kuroń, Mieczysław Gil, Adam Czartoryski (w głębi). Warszawa 18.12.1988.
223. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w kościele przy ul. Żytniej. Od lewej: Bronisław Geremek, Jerzy Turowicz, Lech Wałęsa. Warszawa 1988.
224. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. w kościele przy ul. Żytniej. Od lewej: Bronisław Geremek, Andrzej Stelmachowski, Lech Wałęsa. Warszawa 8.4.1989.
225. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. w kościele przy ul. Żytniej. Przerwa na posiłek. Witold Lutosławski. Warszawa 12.3.1989.
226. Leszek Kołakowski. 1988r.
227. Jacek Czaputowicz i Jan Józef Lipski 1988r.
228. Zbigniew Romaszewski i Jan Olszewski (z prawej). 1989r.
229. Gazeta mówiona "Dzwonek" - spotkanie dziennikarzy niezależnych w kościele przy ul. Żytniej. Mówi Leon Bójko, za stołem A.K.Wróblewski i Roma Bratkowska. z prawej Tadeusz Mazowiecki. Warszawa XII.1987.
230. Gazeta mówiona "Dzwonek" - spotkanie dziennikarzy niezależnych w kościele przy ul. Żytniej. Przemawia Andrzej Stelmachowski. Warszawa XII.1987.
231. Gazeta mówiona "Dzwonek" - spotkanie dziennikarzy niezależnych w kościele przy ul. Żytniej. Spotkanie z Aidanem Whitem. Od lewej: Aidan White (w głębi), Bronisław Geremek, Anna Szymańska, Zofia Kuratowska, Stefan i Roma Bratkowscy. Warszawa XII.1987.
232. Gazeta mówiona "Dzwonek" - spotkanie dziennikarzy niezależnych w kościele przy ul. Żytniej. Spotkanie z Aidanem Whitem, sekretarzem generalnym Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Od lewej: Anna Szymańska, Stefan Bratkowski, Aidan White, Wanda Falkowska, Roma Bratkowska, Michalska, Dariusz Fikus, Aleksander Wojciechowski, Maciej Łukasiewicz, Andrzej Roman. Warszawa XII.1987.
233. Zaczniemy mówić!
234. Konferencja prasowa Lecha Wałęsy. Od lewej: Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Bronisław Geremek. Warszawa 27.01.1989.
235. Okrągły Stół. 6.02.1989r.
236. Okrągły Stół. Strona rządowa. Warszawa, 6.02.1989.
237. Okrągły Stół. przed gmachem Rady Ministrów. Od lewej: kierowca Lecha Wałęsy, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jan Dworak, Zbigniew Bujak, Mieczysław Gil. Warszawa 6.02.1989.
238. Okrągły Stół. przed gmachem Rady Ministrów. Warszawa 6.02.1989.
239. Okrągły Stół. Strona rządowa. na wniosek mec. Władysława Siły-Nowickiego uczestnicy obrad uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłych w ostatnim czasie księży : Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca. Warszawa 6.02.1989.
240. Okrągły Stół. Strona opozycyjna. Od lewej: Alojzy Pietrzyk, Adam Michnik, Jan Józef Szczepański, Klemens Szaniawski, Andrzej Stelmachowski, Józef Ślisz, Władysław Liwak, Jacek Merkel, Mieczysław Gil, Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak, Bronisław Geremek, Jerzy Turowicz. Warszawa 6.02.1989.
241. Okrągły Stół. Przerwa w obradach. Od lewej: Czesław Kiszczak, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak. Warszawa, 6.02.1989.
242. Okrągły Stół. Przerwa w obradach posiedzenia plenarnego. Od lewej: Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Czesław Kiszczak, Adam Michnik, Lech Wałęsa i Bronisław Geremek. Warszawa. 6.02.1989.
243. Okrągły Stół. Przerwa w obradach. Od lewej: Janusz Onyszkiewicz - rzecznik prasowy "Solidarności", Jerzy Urban - rzecznik prasowy rządu. Warszawa. 6.02.1989.
244. Okrągły Stół. Zespół ds. reform politycznych. Strona opozycyjna. Od lewej: Jerzy Ciemniewski, Marcin Król, Aleksander Hall, Janina Zakrzewska, Bronisław Geremek - przewodniczący, Bogdan Lis, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Ryszard Reiff, Jarosław Kaczyński. Warszawa 11.02.1989.
245. Okrągły Stół. Przedstawiciele strony rządowej z podzespołu ds. reformy prawa i sądownictwa, przewodniczący Łukasz Balcer. Warszawa 11.02.1989.
246. Okrągły Stół. Strona opozycyjna z podzespołu ds. zdrowia. Przewodnicząca Zofia Kuratowska. Warszawa 18.02.1989.
247. Okrągły Stół. Pikieta rolników indywidualnych przed URM. Warszawa 5.04.1989.
248. Okrągły Stół. Przerwa w obradach. Od lewej: Aleksander Paszyński, Grazyna Staniszewska, Jan Mujzel, Mieczysław Gil, Jan Rosner. Stoją - od lewej: Jacek Szymanderski, Janusz Onyszkiewicz, Henryk Sienkiewicz. Warszawa 13.02.1989.
249. Okrągły Stół. Tadeusz Mazowiecki czeka na telefoniczne połączenie ze Stanisławem Cioskiem. Warszawa 11.02.1989.
250. Krajowa Komisja Wykonawcza. Kosciół przy ul. Czarneckiego. Rozmowa Lecha Wałęsy z Adamem Michnikiem. Warszawa 18.03.1989.
251. Okrągły Stół. Przerwa w obradach. Strona opozycyjna, od lewej: Bronisław Geremek, Marcin Król, Ryszard Reiff, Gabriel Janowski, Jacek Kuroń. Warszawa 4.04.1989.
252. Okrągły Stół. Wywiad dla TV. od lewej: Władyslaw Frasyniuk (Solidarność), Tadeusz Mazowiecki (Solidarność), Aleksander Kwaśniewski (rząd), Józef Oleksy (rząd), Romuald Sosnowski (OPZZ), Janusz Jarliński (OPZZ). Warszawa 03.1989.
253. Okrągły Stół. Przerwa w obradach. Od lewej: Bronisław Geremek, Janusz Reykowski, Adam Michnik. Warszawa 5.04.1989.
254. Okrągły Stół. Jacek Merkel, Stanisław Ciosek, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Stelmachowski, Tadeusz Mazowiecki. Warszawa 6.02.1989.
255. Okrągły Stół. Ostatni dzień obrad Okrągłego Stołu. przed posiedzeniem plenarnym. Czeslaw Kiszczak wita Lecha Wałęsę. w głębi od lewej: Janusz Onyszkiewicz, Jan Dworak, Bronislaw Geremek, Adam Michnik. Warszawa 5.04.1989.
256. Okrągły Stół. Podpisanie dokumentu końcowego ds. reform politycznych przez Janusza Reykowskiego (strona rządowa) i Bronisława Geremka (Solidarność). Warszawa 5.04.1989.
257. Okrągły Stół. Warszawa 5.04.1989.
258. Okrągły Stół. Ksiądz biskup Alojzy Orszulik, Lech Wałęsa. Warszawa 5.04.1989.
259. Okrągły Stół. Czesław Kiszczak, Bronisław Geremek. Warszawa 5.04.1989.
260. Okrągły Stół. Od lewej - ks. Bronisław Dembowski, Andrzej Stelmachowski, Henryk Samsonowicz, Józef Ślisz. Warszawa 5.04.1989.
261. Okrągły Stół. Lech Wałęsa, w głębi Bronisław Geremek. Warszawa 5.04.1989.
262. Okrągły Stół. Impas w obradach Okrągłego Stołu. Delegaci OPZZ protestują przeciw kolejności wystąpień końcowych. Warszawa 5.04.1989.
263. Okrągły Stół. "5 minut dla fotoreporterow". Aparaty fotograficzne zwrócone w stronę Lecha Wałęsy. Siedzący z uśmiechem obserwują reakcje strony rządowej. Od lewej: Andrzej Wielowieyski, Jacek Kuroń, Alojzy Pietrzyk, Adam Michnik. Warszawa 5.04.1989.
264. Relegalizacja NSZZ Solidarność w sądzie wojewódzkim w Warszawie. Sędzia Danuta Widawska. Warszawa 17.04.1989
265. Relegalizacja NSZZ Solidarność w sądzie wojewódzkim w Warszawie. Od lewej: Bogdan Lis, Jerzy Dłużniewski, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Celiński, Henryk Wujec, Krzysztof Śliwiński. Warszawa 17.04.1989
266. Relegalizacja NSZZ Solidarność w sądzie wojewodzkim w Warszawie. Wywiadu udziela Tadeusz Mazowiecki. Warszawa 17.04.1989
267. Niezależne Forum Kultury. Uniwersytet Warszawski. od lewej: Andrzej Wajda, Grzegorz Białkowski, Władysław Findeisen, Andrzej Łapicki, Bronisław Geremek, Witold Lutosławski, Jerzy Turowicz. Warszawa 1.04.1989
268. Niezależne Forum Kultury. Uniwersytet Warszawski. Przemawia Gustaw Holoubek. Siedzą od lewej: Andrzej Wajda, Grzegorz Białkowski, Władysław Findeisen, Andrzej Łapicki, Bronisław Geremek. Warszawa 1.04.1989
269. Niezależne Forum Kultury. Bolesław Wierzbiański, Maciej Iłowiecki. Warszawa 1.04.1989
270. Niezależne Forum Kultury. 0d lewej: Jan Stęszewski, Stefania Wójtowicz, Jerzy Puciata. Warszawa 1.04.1989
271. Niezależne Forum Kultury. Warszawa 1.04.1989
272. Niezależne Forum Kultury. Warszawa 1.04.1989
273. Niezależne Forum Kultury. Warszawa 1.04.1989
274. Jan Tarasin, Jacek Sienicki. Warszawa 1.04.1989
275. Niezależne Forum Kultury. Andrzej Łapicki, Gustaw Holoubek, Witold Lutosławski, Julia Hartwig. Warszawa 1.04.1989
276. Niezależne Forum Kultury Od lewej: Czesław Bielecki (Antoni Poleski), Jan Walc. Warszawa 1.04.1989.
277. Janusz Bogucki. Warszawa 1.04.1989
278. Niezalezne Forum Kultury Julian Stryjkowski. Warszawa 1.04.1989.
279. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Bronisław Geremek, Lech Wałęsa. Gdańsk. 29.04.1989.
280. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Zbigniew Romaszewski, Lech Wałęsa. Gdańsk. 29.04.1989.
281. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Andrzej Celiński, Lech Wałęsa. Gdańsk. 29.04.1989.
282. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Barbara Labuda, Lech Wałęsa. Gdańsk. 29.04.1989.
283. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Andrzej Stelmachowski, Lech Wałęsa. Gdańsk. 29.04.1989.
284. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Alicja Grześkowiak, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
285. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Jacek Kuroń, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
286. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Jan-Maria Rokita, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
287. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Jan-Józef Lipski, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
288. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Gustaw Holoubek, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
289. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Bednarkiewicz, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
290. Podczas spotkania Lecha Wałęsy z kandydatami do parlamentu. Od lewej: Adam Michnik, Lech Wałęsa. Gdańsk. 11.05.1989.
291. Wojciech Młynarski. Koncert dla pracowników Ursusa. 1989r.
292. Lech Wałęsa z żoną Danutą na lotnisku Okęcie po przylocie z Rzymu 22 kwietnia 1989.
293. Biuro wyborcze "Solidarności" na Placu Konstytucji w Warszawie. Maj 1989.
294. Spotkanie kandydatów "Solidarności" do parlamentu z uczestnikami 1-majowej, niezależnej manifestacji. Od lewej: Zbigniew Bujak, Andrzej Łapicki, Andrzej Miłkowski, Anna Radziwiłł, Zbigniew Janas i Ryszard Bugaj. Warszawa 1.05.1989.
295. Biuro Wyborcze Komitetu Obywatelskiego ul. Aleksandra Fredry 6. Warszawa 4.04.1989.
296. Plakaty wyborcze do Parlamentu. Sławny plakat z Garym Cooperem pokazuje Jacek Kurczewski. Warszawa 4.04.1989.
297. Punkt informacyjny "Solidarności" przed siedzibą jednej z Obwodowych Komisji Wyborczych. Warszawa 4.04.1989.
298. Uniwersytet Warszawski (Muza astronomii) w dniu wyborów do Sejmu i Senatu. Warszawa 4.04.1989
299. Uniwersytet Warszawski Audytorium Maximum. Zjazd reaktywowanego SDP (Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich). Przemawia prezes SDP Stefan Bratkowski. Warszawa 26-27.04.1989.
300. Blokada gmachu KC PZPR w czasie politycznej demonstracji studenckiej. Warszawa 30.04.1989
301. Pochod KPN w drodze do Sejmu PRL. Al. Niepodległości. Warszawa. 3.07.1989.
302. Blokada Sejmu podczas pochodu KPN. Warszawa. 3.07.1989.
303. Interwencja milicji podczas demonstracji KPN na Placu Trzech Krzyży. Warszawa. 3.07.1989
304. Blokada Sejmu podczas pochodu KPN. Warszawa. 3.07.1989.
305. Blokada Sejmu podczas pochodu KPN. Warszawa. 3.07.1989.
306. Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Zgodnie z umową Okragłego Stołu opozycja mogła startować w demokratycznych wyborach tylko do 35% miejsc w sejmie, tj. 161 mandatów - co obsadziła w całości. SENAT był objęty 100% wolnymi wyborami - co dało 99 mandatów opozycji, czyli 99%. Warszawa. 4.07.1989
307. Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Przemawia Jacek Kuroń, nowo wybrany poseł opozycji . Warszawa 4.07.1989.
308. Pierwsze posiedzenie Senatu otwiera marszałek, prof. Andrzej Stelmachowski. Warszawa. 4.07.1989.
309. Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. od lewej: Marian Orzechowski, Wojciech Jaruzelski, Tadeusz Fiszbach. Warszawa. 4.07.1989.
310. Pierwsze posiedzenie Senatu Na dole od lewej: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa i Bronisław Geremek. Warszawa. 4.07.1989.
311. Pierwsze posiedzenie Sejmu. Lech Wałęsa. w głębi Bronisław Geremek. Warszawa. 4.07.1989.
312. Wybory prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. na zdjęciu liczenie głosów. Przewagą jednego głosu na prezydenta wybrano Wojciecha Jaruzelskiego. Warszawa.
19.07.1989.

313. Generał Wojciech Jaruzelski - prezydent Polski.
314. Tadeusz Mazowiecki.
315. Akt nominacji na Prezesa Rady Ministrów - 24.08.1989r.
316. Lech Wałęsa tuż po ogłoszeniu wyników wyborów na prezydenta, które wygrał. Lampka wina za zwycięstwo. Lech Wałęsa z żoną Danutą i (w środku) Mieczysław Wachowski. Gdańsk 9.12.1990.
317. Lech Wałęsa w chwilę po ogłoszeniu wynikow wyborów prezydenckich. Lech Wałęsa z żoną Danutą. Gdańsk 9.12.1990.
318. Lech Wałęsa w czasie konferencji prasowej tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Lech Wałęsa z żoną Danutą. Gdańsk 9.12.1990.
319. Msza święta w Katedrze Warszawskiej w intencji prezydentury Lecha Wałęsy. 22.12.1990.
320. Msza święta w Katedrze Warszawskiej w intencji prezydentury Lecha Wałęsy. Mszę celebruje prymas Józef Glemp. 22.12.1990.
321. Msza święta w Katedrze Warszawskiej w intencji prezydentury Lecha Wałęsy. Państwo Wałęsowie przekazują znak pokoju Ryszardowi Kaczorowskiemu. 22.12.1990.
322. Przysięga prezydencka Lecha Wałęsy. Sejm 22.12.1990.
323. Wystąpienie Lecha Wałęsy (już prezydenta) w Sejmie 22.12.1990.
324. Lech Wałęsa - prezydent w loży sejmowej z małżonką Danutą. 22.12.1990.
325. Zamek Królewski w Warszawie. Przekazanie insygniów władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie przez prezydenta R.P. na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Przemawia prezydent Lech Wałęsa. w głębi od lewej: Andrzej Stelmachowski, były prezydent Ryszard Kaczorowski. 22.12.1990.
326. Zamek Królewski w Warszawie. Przekazanie insygniów władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie przez prezydenta R.P. na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Od prawej: były prezydent Ryszard Kaczorowski, prezydent Lech Wałęsa i Andrzej Stelmachowski stoją przed pokazanymi insygniami władzy R.P. 22.12.1990.
327. Zamek Królewski w Warszawie. Przekazanie insygniów władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie przez prezydenta R.P. na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. 22.12.1990.
328. Zamek Królewski w Warszawie. Przekazanie insygniów władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie przez prezydenta R.P. na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Goście honorowi zaproszeni na uroczystość. 22.12.1990.
329. Zamek Królewski w Warszawie. Przekazanie insygniów władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie przez prezydenta R.P. na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Prezydent Polski Lech Wałęsa z małżonką i były już prezydent Polski na uchodźctwie w Anglii Ryszard Kaczorowski z małżonką. Tuż po przekazaniu insygniów władzy. 22.12.1990.
330. Przekazanie prezydentowi Lechowi Wałęsie zwierzchnictwa nad armią. Zamek Królewski w Warszawie, 22.12.1990.
331. Przekazanie prezydentowi Lechowi Wałęsie zwierzchnictwa nad armią. Zamek Królewski w Warszawie, 22.12.1990.
332. Przekazanie prezydentowi Lechowi Wałęsie zwierzchnictwa nad armią. Zamek Królewski w Warszawie, 22.12.1990.
333. Pierwszy dzień prezydenta Lecha Wałęsy w Belwederze. Prezydent Lech Wałęsa witany przez personel Belwederu chlebem i solą. 22.12.1990.
334. W oczekiwaniu na pierwszy wjazd prezydenta do Belwederu. 22.12.1990.
335. Pierwszy dzień prezydenta Lecha Wałęsy w Belwederze. Pierwsza czynność prezydenta Lecha Wałęsy w jego gabinecie. 22.12.1990.
336. Pierwszy dzień prezydenta Lecha Wałęsy w Belwederze. Modlitwa prezydenta. 22.12.1990.
337. Pierwszy dzień prezydenta Lecha Wałęsy w Belwederze. Lech Wałęsa po raz pierwszy za biurkiem prezydenta. Obok żona Danuta, w głębi syn. 22.12.1990.
338. Pierwszy dzień prezydenta Lecha Wałęsy w Belwederze. Z lewej strony żona Danuta. Grudzień
1991.

339. Grudzień 1991.
340. Grudzień 1991.
341. Grudzień 1991.
342. Grudzień 1991.
343. Lech Wałęsa 1989.
344. Lech Wałęsa
1992.

345. Lech Wałęsa
1992 - podpisywanie książki "Droga do wolności".

346. Lech Wałęsa z malowanej dykty i ambasador ZSRR Kaszlew na Festynie w Konstancinie k/W-wy 06.90
347. Prezydent Lech Wałęsa i Wojciech Jaruzelski. Belweder.12.03.91
348. Prezydent Lech Wałęsa i Wojciech Jaruzelski. Belweder 12.3.91, w środku Mieczysław Wachowski.
349. Lech Wałęsa 1989.
350. Mieczysław Wachowski i Lech Wałęsa, 12.1991.
351. Warszawa. 3.7.1989. Milicja blokująca pochód KPNu. Pl. Trzech Krzyży.
352. Warszawa. 3.7.1989. Milicja blokująca pochód KPNu. Pl. Trzech Krzyży.
353. Warszawa. 30.06.1989. Marsz studentów przeciwko wyborowi na prezydenta gen.W.Jaruzelskiego.
354. Warszawa. 30.06.1989. Marsz studentów przeciwko wyborowi na prezydenta gen.W.Jaruzelskiego.
355. Ks. Jerzy Popiełuszko. z lewej Anna Walentynowicz, z prawej Seweryn Jaworski, za nim Mieczyslaw Voit. Kościół św. St. Kostki 1984.
356. Po amnestii dla więźniów politycznych spotkanie w mieszkaniu Jacka Kuronia. Z lewej: Anna Walentynowicz, Wojciech Ziembiński, Stefan Bratkowski i Zbigniew Bujak. w głębi po lewej: B.Geremek.
357. Andrzej Gwiazda, 1986
358. Uniwersytet Warszawski, 10.05.88 r.
359. Aleksander Wieczorkowski, Konstanty Gebert, Roma Bratkowska. "Dzwonek" - gazeta mówiona. Kościół Miłosierdzia Bożego przy ul.Żytniej. W-wa 1989.
360. Wojciech Młynarski. Koncert dla pracowników Ursusa. 1989r.
361. Andrzejewski, Piotr
362. Bielecki, Czesław
363. Bielecki, Jan Krzysztof
364. Bierezin, Jacek
365. Blumsztain, Seweryn, Milewicz, Ewa
366. Bocheński, Aleksander
367. Bocheński, Józef Maria, imię zakonne INOCENTY. Dominikanin. (1902-199 ) (Brat Aleksandra; eseisty o problematyce hist.- polit.) Czołowa postać filozofii i logiki XX wieku. Od
1950 prof. filoz. na uniw. we Fryburgu. (1964-1966 rektor). Wykładowca wielu uniw. europejskich i amerykańskich. Założyciel Instytutu Europy Wsch. we Fryburgu. Zwolennik filoz. analitycznej; gł. filozofii marksizmu, z której tezami prowadził zasadniczą polemikę.

368. Bratkowski, Stefan
369. Burek, Tomasz
370. Celiński, Andrzej
371. Chojecki, Mirosław
372. Cywiński, Bogdan
373. Dziewanowski, Kazimierz
374. Edelman, Marek
375. Fikus, Dariusz
376. Gebert, Konstanty
377. Herbert, Zbigniew
378. Iłowiecki, Maciej
379. Jaruzelski, Wojciech, Drzycimski, Andrzej
380. Jaruzelski, Wojciech
381. Kaczyński, Lech
382. Kaczyńscy, Jarosław i Lech
383. Kisielewski, Stefan
384. Kisielewski, Stefan
385. Kiszczak, Czesław z żoną
386. Korwin-Mikke, Janusz
387. Frasyniuk, Władysław, Kwaśniewski, Aleksander
388. Lamentowicz, Wojciech
389. Lutosławski, Witold
390. Macierewicz, Antoni
391. Mazowiecki, Tadeusz, Kozakiewicz, Mikołaj
392. Mazowiecki, Tadeusz
393. Michnik, Adam, z rodziną
394. Modzelewski, Karol
395. Naimski, Piotr
396. Najder, Zdzisław
397. Onyszkiewicz, Janusz
398. Osęka, Andrzej
399. Pajdak, Antoni
400. Parys, Jan
401. Parys, Jan, Sikorski, Radek
402. Parys, Jan, Wilecki, Tadeusz
403. Pietrzyk, Alojzy
404. Przewłocki, Janusz
405. Puciata, Jerzy
406. Rejff, Ryszard
407. Reykowski, Janusz
408. Romaszewski, Zbigniew
409. Roztworowski, Marek
410. Sikorski, Radek
411. Siła-Nowicki, Władysław
412. Strzembosz, Adam
413. Szaniawski, Klemens, Samsonowicz, Henryk
414. Szczepański, Jan Józef
415. Szczepański, Jan Józef
416. Szeremietiew, Romuald
417. Szpotański, Janusz, Romaszewski, Zbigniew
418. Ślisz, Józef
419. ks. Tischner, Józef, Strzembosz, Adam
420. Turowicz, Jerzy
421. Urban, Jerzy
422. Waldorf, Jerzy
423. Woźniakowski, Jacek
424. Wójtowicz, Stefania
425. Wujec, Henryk i Ludmiła
426. Wyszkowski, Krzysztof
427. kard. Wyszyński, Stefan
428. Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Maciej Zembaty. 1984
429. Bryll, Ernest.
1971

430. Popowo - dom rodzinny Lecha Wałęsy.
431. Zdjęcie ślubne Lecha Wałęsy z Danutą. 8 listopada 1969. Foto: archiwum E.Ciołka.
432. Widok przez okno domu Wałęsy.
1992.

433. Rodzina Lecha Wałęsy mieszkająca obok domu w którym się urodził. Popowo. 06.1992.
434. Zespół Szkół Mechanicznych w Lipnie. na tablicy jest napisane: "W tej szkole uczył się Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Lipno
1990"

435. Szkoła podstawowa w Chalinie. Tutaj uczył się Lech Wałęsa.