SPOTKANIE LECHA WAŁĘSY
Z KANDYDATAMI DO PARLAMENTU
29.04.1989, 11.05.1989

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290