l Kalendarium Strajku w Stoczni Gdańskiej 1980
l Kalendarium 1981-1989
l 21 postulatów
l Sygnatariusze porozumień sierpniowychSYGNATARIUSZE
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH


PREZYDIUM MKS

Przewodniczący
Lech Wałęsa

Wiceprzewodniczący
Andrzej Kołodziej
Bogdan Lis


Członkowie
Lech Bądkowski
Wojciech Gruszewski
Andrzej Gwiazda
Stefan Izdebski
Jerzy Kwiecik
Zdzisław Kobyliński
Henryka Krzywonos
Stefan Lewandowski
Alina Pieńkowska
Józef Przybylski
Jerzy Sikorski
Lech Sobieszek
Tadeusz Stanny
Anna Walentynowicz
Florian Wiśniewski
KOMISJA RZĄDOWA

Przewodniczący:
Mieczysław Jagielski
Wiceprezes Rady Ministrów
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

CZŁONKOWIE

Zbigniew Zieliński
Członek Sekretariatu KC PZPR

Tadeusz Fiszbach
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku

Jerzy Kołodziejski
Wojewoda Gdański

Gdańsk, 31.08.1980