Gazeta mówiona 1987
Komitet Obywatelski
Konferencja Praw Człowieka 1988
Kultura, sztuka
Niezależne Forum Kultury
Okrągły Stół
Parlament 4.07.1989
Plakaty wyborcze 1989
Po amnestii w 1986
Portrety
Powązki - cmentarz
Stocznia Sierpień 1980
Stocznia Sierpień 1988
Sympozjum "Wolność i Pokój"
Rejestracja "Solidarności" 1989
Wiece, pochody
Wybory do Parlamentu 1989
- Aneks
Brzeziński, Zbigniew
Bujak, Zbigniew
Bush, George
Geremek, Bronisław
Gwiazda, Andrzej
Jaruzelski, Wojciech
Kalina, Jerzy
Kiszczak, Czesław
Kuroń, Jacek
Kwaśniewski, Aleksander
Lis, Bogdan
Lutosławski, Witold
Mazowiecki, Tadeusz
Michnik, Adam
Papież 1983 i 1987
Popiełuszko, Jerzy
Przemyk, Grzegorz
Sadowska, Barbara
Stelmachowski, Andrzej
Wajda, Andrzej
Walentynowicz, Anna
Wałęsa, Lech
Wyszyński, Stefan

Kalendarium - Stocznia 1980
Kalendarium - 1981-1989
21 postulatów
Sygnatariusze porozumień